print pagina
Onze diensten

Telefoonnummer 0591-634583 is NIET meer bereikbaar, vanaf heden bereikbaar op 06-15057900! en wij zijn verhuisd naar de Tijgeroogdreef 34, 7828 CD te EMMEN

Wij hebben oog voor de organisatiedoelstellingen en houden hiermee rekening met het uitvoeren van onze werkzaamheden. De vervulling van de functie hangt sterk af bij welk bedrijf en branche een HR adviseur werkt.

Globaal bestaan de taken van de HR-adviseur uit:

 • Opstellen en toezien op uitvoering en naleving van het personeelsbeleid;
 • Sparringpartner voor het management;
 • Vraagbaak voor de medewerkers;
 • Voeren van diverse  gesprekken, zoals ziekteverzuimgesprekken, correctiegesprekken, etc.
 • Coachen van leidinggevenden.

 

Personeelsinstrumenten
Ontwikkelen en implementeren van personeelsinstrumenten, waaronder:

 • Werving & selectie
 • Introductie
 • Werkoverleg
 • HR-cyclus (plan, voortgangs- en beoordelingsgesprek)
 • Functie omschrijving & -waardering
 • etc.

ARBO

 • Opstellen van een ziekteverzuimbeleid en coördineren van de implementatie
 • Case manager in verband met Wet Verbetering Poortwachter
 • Opstellen van Arbobeleid
 • Opstellen van een calamiteitenplan
 • Opzetten van een BHV-organisatie
 • Ondersteunen bij de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie
 • etc.

Medezeggenschap

 • Oprichten van een ondernemingsraad
 • Aanleveren van een draaiboek, ondersteunen bij de implementatie

Personeelsbeheer

 • Opstellen van een personeelshandboek/reglement
 • Administratieve organisatie personeelszaken

Opstellen van diverse beleidsstukken/protocollen

 • Stagebeleid
 • Protocol bij overlijden werknemer
 • Protocol bij ongeval werknemer
 • Protocol bij Agressie en Geweld
 • Protocol gedragscodes/ongewenst gedrag
 • Protocol internet- en e-mail gebruik
 • Protocol telewerken
 • etc.

Diversen

 • Opzetten/herstructureren van een afdeling personeelszaken
 • Werving & selectie van nieuwe medewerkers
 • Adviseren met betrekking tot de nieuwste en veranderende regelgeving
 • Opleiden en/of coachen van de PZ-secretaresse/ PZ-assistent
 • Ondersteunen bij coaching en/of conflikthantering
 • etc.