print pagina
Opdrachten en opdrachtgevers

Telefoonnummer 0591-634583 is NIET meer bereikbaar, vanaf heden bereikbaar op 06-15057900! en  wij zijn verhuisd naar de Tijgeroogdreef 34, 7828 CD te EMMEN

 

2017; Overzicht opdrachtgevers

LENTIS, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Quintus Centrum voor Kunsteducatie

2016; Overzicht opdrachtgevers

ZINN thuiszorg, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Gemeente Noordoostpolder, Groningen Seaports, AdmiCoach en Quintus Centrum voor Kunsteducatie

2015; Overzicht opdrachtgevers
Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Van Lier Bedrijfscatering, Gemeente Noordoostpolder, Groningen Seaports, ZINN thuiszorg, Zorggroep Tangenborgh en AdmiCoach.

2014; Overzicht opdrachtgevers

Van Lier Bedrijfscatering, loopbaan coaching particulier, Gemeente Noordoostpolder en Groningen Seaports

 

2013; Overzicht opdrachtgevers

Gemeente Noordoostpolder, Vechtstad Consultancy en Groningen Seaports

 

2013; Het Nieuwe Werken (HNW)

Projectleider, deelproject Mens en Organisatie:

Belangrijke focus in het gehele traject is geweest om de medewerkers en managers mee te krijgen in de ontwikkeling van het nieuwe werken, middels deel te laten nemen aan werkgroepen, klankbordgroep, HNW-coaches, aanbieden van opleidingen en workshops, aanpassen van regelingen, opruimacties, campagnes met betrekking tot gedragsverandering, etc.

 

2012; Overzicht opdrachtgevers

Gemeente Noordoostpolder, Vechtstad Consultancy, Hustraco, Thalens PPS, Buitenkamp BV, Dansschool Erik, Groningen Seaports, Europa Garage, Autohuis Wielage en Hake Slaapsystemen

 

2011; Overzicht opdrachtgevers

Tuboscope Vetco GmbH, Gemeente Ommen, Vechtstad Consultancy, VVT-zorg, Danielson, Klaver Yachtpainting, Beverwijk Bouw, Consent Openbare basisscholen, Hustraco, Ten Kate en Huizinga accountants en belastingadviseurs en Gemeente Noordoostpolder

 

2008 - 2014;  Mediation

Diverse klanten hebben wij ondersteund in het proces van een slecht functionerende medewerker of conflictsituatie. Door mediation is gezocht naar een win-win situatie voor werkgever en werknemer. Resultaten: terugkeer naar eigen werk of in goed overleg gekomen tot beëindiging van de aanstelling of een nieuwe baan bij andere werkgever, middels loopbaancoaching.

 

2010; Overzicht opdrachtgevers

Groningen Seaports, Gemeente Hof van Twente, Tuboscope Vetco, Gemeente Ommen, New Aspect, Vechtstad Consultancy, Gemeente Ommen en Europa Garage

 

2009; Overzicht opdrachtgevers

Power Flower Bloementeelt, Groningen Seaports, NKL Contactlenzen, Hake Slaapsystemen, Dietz Communicatie, Klaver Yachtpainting, Vechtstad Consultancy, Gemeente Noordoostpolder, BOMA Staalbouw, Lunter Consultancy, Tuboscope Vetco GmbH, Gemeente Hof van Twente en Haarmode Savaron

 

2008/2009; Vervanging P&O adviseur bij Gemeente Noordoostpolder te Emmeloord en ondersteunen opzichters inzake HR-cyclus

 

2000 – 2014 ; P&O beleidsstukken en protocollen

Voor diverse klanten HR beleidsstukken opgesteld en ondersteunt bij de implementatie.

 

2008; Werving en Selectie

Diverse klanten ondersteunt bij het werving en selectie proces.

 

2008; Overzicht opdrachtgevers

JK Diervoeding, M2 Consult, Bos Seafood, Het oude Ambacht Interieur, Groningen Seaports, NKL Contactlenzen, Zorggroep Tangenborgh, Hake Slaapsystemen, Muller Homes, Bloemendal's Advies en Gemeente Noordoostpolder

 

Opzetten van een afdeling Personeelszaken bij Domesta te Emmen; 2007

Domesta Woonstichting in Hoogeveen/Coevorden en Woningstichting Inter Pares in Emmen zijn per 1 januari 2006 gefuseerd. Door de fusie is een nieuwe woningcorporatie ontstaan met ongeveer 120 medewerkers. Voor de fusie kenden beide organisaties geen afdeling P&O.

Els Kreuze Personeelsmanagement heeft integraal personeelsbeleid ingevoerd. Naast de algemene invoering van Personeelsbeleid heeft Els Kreuze Personeelsmanagment de rol van P&O binnen Domesta op de kaart gezet. In verband met de afwezigheid van de P&O adviseur is ook de daadwerkelijke uitvoering  aan de orde komen.

 

Personeelswerving voor Sony Ericsson te Emmen; 2007

In samenwerking met  Turksma & Partners, een fullservice reclame- en communicatieadvies-bureau, hebben we middels de Mental Preference Methode, zes vacatures bij Sony Ericsson te Emmen vervuld !    

 

Invoering van P&O beleid bij Ruma Rubber te Hoogeveen; 2005 -2007

Vanaf juli 2005 zijn door Els Kreuze Personeelsmanagement voor RUMA diverse P&O instrumenten ontwikkeld, maar ook ingevoerd. Meedenken en voorbereiden voor een organisatiewijziging. Leidinggevende hebben een training middle management gevolgd, zodat alle P&O instrumenten in de praktijk goed ingezet konden worden. Tevens is er een P&O adviseur geworven, die de ingezette koers gaat oppakken. Per 1 januari 2008 is de nieuwe organisatie van start  gegaan.

 

2007 - 2014; Terugdringing verzuim

Bij diverse klanten hebben wij een verzuimbeleid opgesteld en geïmplementeerd. Een goed verzuimbeleid is nodig, want een zieke werknemer is vervelend, in de eerste plaats voor de medewerker zelf, maar kost de werkgever ook veel geld. Met een duidelijk verzuimbeleid kan een werkgever op de ziektekosten besparen, is er meer stabiliteit onder het personeel en komt dit alles ten goede van de werksfeer. Bij de implementatie zijn de leidinggevenden door ons gecoacht om het verzuimbeleid goed in de praktijk uit te kunnen voeren.

 

2007; Overzicht opdrachtgevers

Hake Slaapsystemen, Het oude ambacht Interieur, Sony Ericsson, Tjoapack geneesmiddelen verpakker, Bos Seafood, JK Diervoeding, Econtis GmbH, Domesta woningcorporatie, Gemeente Noordoostpolder, Haarmode Savaron, Power Flower Bloementeelt, Ruma Rubber en Excel Assemblies BV,

 

2000 t/m 2006; Overzicht opdrachtgevers

Op aanvraag te verstrekken.